Năm 2021 thu hồi đất 7 dự án tại huyện Chơn Thành

Năm 2021 thu hồi đất 7 dự án tại huyện Chơn Thành, thuộc tỉnh Bình Phước. Trong danh mục 615 dự án cần thu hồi đất năm 2021 vừa được HĐND tỉnh thông qua, huyện Chơn Thành có 7 dự án nhà ở, bất động sản công nghiệp.

Thu hồi đất 7 dự án tại huyện Chơn Thành
Thu hồi đất 7 dự án tại huyện Chơn Thành (Ảnh minh hoạ)

Cụ thể; Đất TMDV dân cư Becamex với diện tích 2.208,27 ha tại xã Minh Thành, Thành Tâm, Nha Bích, TT. Chơn Thành. UBND tỉnh dự kiến chi 1.908,8 tỷ để bồi thường.

Khu công nghiệp và dân cư Becamex với diện tích 2.425 ha tại xã Minh Thành, TT.Chơn Thành. UBND tỉnh dự kiến chi 2.138,7 tỷ để bồi thường.

Khu dân cư Minh Hưng với diện tích 20 ha tại xã Minh Hưng. UBND tỉnh dự kiến chi 170 tỷ để bồi thường.

Mở rộng Khu công nghiệp Minh Hưng III với diện tích 577,53 ha tại xã Minh Hưng. UBND tỉnh dự kiến chi 231 tỷ để bồi thường.

Khu công nghiệp - Công ty TNHH MTV cao su Bình Long với diện tích 515,47 ha tại xã Minh Hưng.

Khách sạn và khu dân cư văn phòng Tỉnh ủy với diện tích 20 ha tại xã Minh Hưng. UBND tỉnh dự kiến chi 10 tỷ để bồi thường.

Khu dân cư Minh Thành với diện tích 20 ha tại xã Minh Thành. UBND tỉnh dự kiến chi 10,4 tỷ để bồi thường.