Hoàng Cát Residence

Thị trấn Chơn Thành, Bình Phước

Loại hình: Đất nền Bình Phước

Chủ đầu tư: Hoàng Cát Group

Loại hình:

Đất nền Bình Phước

Chủ đầu tư:

Hoàng Cát Group

Mục lục gồm:

Hoàng Cát Residence là dự án đất nền với quy mô 8,1 ha với 500 sản phẩm đất nền và nhà phố, đây là dự án nằm trong kế hoạch năm 2021 của chủ đầu tư Hoàng Cát Group công bố trước báo chí. Chúng tôi sẽ đánh giá riêng khi Hoàng Cát Group công bố dự án chính thức.

5/5 - từ 1 lượt đánh giá