Hoàng Cát Luxury Home

Bình Dương

Loại hình: Đất nền Bình Dương

Chủ đầu tư: Hoàng Cát Group

Loại hình:

Đất nền Bình Dương

Chủ đầu tư:

Hoàng Cát Group

Mục lục gồm:

Hoàng Cát Luxury Home là dự án đất nền toạ lạc ngay tỉnh Bình Dương với quy mô 1.000 sản phẩm do Hoàng Cát Group làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch, trong năm 2021 dự án Hoàng Cát Luxury Home sẽ chính thức được công bố trên thị trường Bất động sản Bình Dương. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục thông tin mới về dự án.

5/5 - từ 1 lượt đánh giá